İcra Takip ve İflas Hukuku ile ilgili tüm yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz. Gaziantep İcra Avukatı, Gaziantep Tazminat Avukatı, Gaziantep İşçi Avukatı, Gaziantep Gayrimenkul Avukatı, Gaziantep Nafaka Avukatı, Kimya Hukuk, Ali Kimya.

dolandırıcı 1

DOLANDIRICILIK SUÇU YÖNÜNDEN HUKUKİ İNCELEME

Dolandırıcılık suçu ceza kanununda tanımlanan malvarlığına karşı işlenen suçlar arasındadır.

Kategorik özelliği gereği suçun mağdurunun malvarlığında eksilmeye sebep olma amacıyla hileli bir takım davranışların varlığı gerekmektedir.

Dolandırıcılık suçunun unsurları ticar hayatta vuku bulabileceği gibi gündelik hayattaki birçok iş ve işlem de suçun unsurları oluşabilmektedir.

TCK m.157 dolandırıcılık suçunu “hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp,
onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar
sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para
cezası verilir” şeklinde tanımlamıştır.

Bu suçta fail kendi lehine maddi bir edinim elde etmeye çalışabileceği gibi üçüncü kişi lehine de edinim sağlamaya çalışabilir.

Kanunda suçun maddi unsurunu oluşturan hileli davranışların nelerden ibaret olduğu tadadi olarak belirtilmemiştir. Yargı içtihatları ve doktrinde hileli davranışın mağdurun iradesini sakatlamaya elverişli davranış biçimlerinin olabileceği belirtilmektedir.

Dolandırıcılık suçunun mağdurunun eylemin malvarlığına karşı işlenmiş olması sebebiyle faile ve diğer sorumlulara yönelik hukuki tazmin hakları da bulunmaktadır.

Suçun nitelikli hallerini oluşturan durumlar kanunda ayrıca düzenlenmiş olmakla konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve danışmanlık talepleriniz için [email protected] mail adresine mail atabilir ya da 0342-322 33 37 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

konkordato 3

KONKORDATO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Konkordato nedir?

Konkordato, borçlu bir kimsenin ekonomik gelişmeler, piyasa koşulları vs. gibi nedenlerden dolayı borcunu ödeyemeyecek duruma düşmesi halinde, kötü niyetli olmayan borçlunun korunması amacıyla kanun koyucunun düzenlemiş olduğu bir iyileştirme kurumudur. Kısaca konkordato, kanun koyucunun  mahkeme denetiminde borçluların alacaklılar ile anlaşması ve alacaklarının bir kısmını ödeyerek borçtan kurtulması için düzenlenmiş bir seçenektir.

Konkordato, alacaklılardan önce davranan veya alacağı muaccel olan kimselerin alacağını öncelikli temin etmeleri durumunda, diğer alacaklarının bir şey elde edememeleri durumunun önüne geçen bir uygulama oluşu nedeniyle tercih edilmesi gereken bir seçenektir.

Konkordato, 28.02.2018 tarihinde kabul edilerek 15.03.2018 Tarih ve 30361 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7101 Sayılı ‘‘İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’’da düzenlenmiştir. Yapılan yeni düzenlemelerle, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na önemli değişiklikler getirilmiştir. Bu kanun kapsamında getirilen en temel değişiklik, ‘İflas Erteleme’ kurumunun yürürlükten kaldırılarak yerine ‘Konkordato’ kurumunun düzenlenmesidir.

Konkordato Başvurusu Nasıl Yapılır? Konkordatonun Şartları Nelerdir?

Konkordato,2004 sayılı İcra İflas Kanunu md. 285 ve devamında düzenlenmiştir. Konkordatoya başvurmak isteyen borçlu, mahkemeye dilekçe ve ödemeye ilişkin konkordato projesi sunmalıdır.  Mahkeme, dosyanın durumuna göre dosyaya bir yada birden çok komiser tayin eder.

İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7101 sayılı Kanun’da konkordato mühletine ilişkin önemli bir düzenleme getirilerek “geçici konkordato mühleti” adı altında yeni bir kurum tanımlanmıştır. Kesin konkordato mühletinin sonuçlarını doğuran geçici konkordato mühleti, kural olarak üç ay olmakla birlikte, iki ay daha uzatılabilir.

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün görülmesi halinde borçluya tanınan ve bir yıl olarak öngörülen kesin mühlet özel durumlarda altı aya kadar uzatılabilir

Komiser, alacaklarla düzenleyeceği toplantıda konkordatonun kabulüne ilişkin değerlendirme yapar. Alacaklılar kurulu, toplantılara katılarak komisere tavsiyelerde bulunma ve komiserin yeterli bulunmayışı durumunda mahkemeye başvurarak yeni bir komiser tayini talebinde bulunabilecektir.

Alacaklıların konkordatoyu kabulü üzerine, konkordato mahkeme tasdikine sunulur.  Mahkemenin konkordatoyu kabulü halinde konkordato hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlar.

Konkordato Başvurusunda Bulunmak İçin Avukata Başvurmak Gerekli Midir?

OHAL kapsamında 31.07.2016 tarihinde yayımlanan 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sermaye şirketlerinin iflas erteleme talebinde bulunması ve mahkemelerce iflas ertelemeye karar verilmesi engellenmiştir. İflas erteleme kararının kaldırılması üzerine ‘Konkordato’ kurumu yeniden önem kazanmış ve gündeme gelmiştir. Günümüzde yaygın şekilde başvurulan Konkordato kurumundan faydalanmak isteyen borçluların, konkordatonun başvuru şartları, mahkemeye başvuruda sunulması gereken evraklar, açılan davada hukuki sürelerin takibi gibi hukuki bilgi ve takip gerektiren konularda hataya mahal vermemek adına bir Avukattan yardım almalıdır. Kimya Hukuk olarak, son dönemde güncel bir iyileştirme kurumu olan ‘Konkordato’ başvuruları ve devamına ilişkin devam etmekte olan dosyalarımız ve danışmanlıklarımız bulunmaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için Kimya Hukuk Avukatlarından Av. Ali Kimya ile bağlantı kurmanızı tavsiye etmekteyiz.

İletişim:0342-3223337 – [email protected]

*Bu makale Av. Selin Kimya tarafından yazılmış olup, yazılı rıza alınmaksızın farklı bir platformda yayınlanması telif hakkı ihlali oluşturacaktır.