Ekran Resmi 2019-07-05 22.27.43

PATENT VE MARKANIN KAZANDIRDIĞI AYRICALIKLAR NELERDİR

Ticari hayat çok farklı çalışma alanlarından teşekkül etmektedir. Bu anlamda başta gıda sektörü, inşaat sektörü, turizm sektörü ve tekstil sektörü markalaşma konusunda diğer mal ve hizmet sektörlerinden  marka ve patent tescili konusunda daha önemli bir noktadadır.

Gıda sektöründe yıllarını vererek müşteri nezdinde haklı bir tanınırlığa ulaşan bir restoran isim, logo, marka tescillerini yapmaması halinde başka firmaların karışıklığa yol açabilecek isim kullanmalarını önleyemeyecektir. İnşaat sektöründeki bir müteahhit kaliteli malzemeler kullanarak yaptığı yapılaraki güvenirliliğini bu isme benzer farklı bir inşaat firmasıyla paylaşmak durumunda kalabilmektedir.

Teknolojik gelişmeler sonrasında insanların tercihlerinde  elektronik ortamlardaki paylaşımlar oldukça etkilemektedir. Bu anlamda ticari faaliyetindeki kazanımlarını Türk Patent nezdinde tescil etmeyen işletmeler bu ayrıcalıktan yoksun kalmaktadır. Kimya Patent Ofisi olarak Patent ve Marka alanında önemli faaliyetler sürdürmekteyiz. Bu anlamda isim, logo ve buluşlarınızın tescilinizin önemini belirtmekle birlikte daha ayrıntılı bilgi almak için sizlerle iletişim kurmaktan mutluluk duyarız. Bizlere moc.a1718923923ymiki1718923923la@ta1718923923kuva1718923923 adresinden veya 0342 322 33 37 numaralı telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

Ekran Resmi 2019-07-05 22.27.43

Ekran Resmi 2019-07-05 22.43.33

PATENT VE MARKA TESCİLİNİN ÖNEMİ

Sınai Mülkiyet Hukuku tescile konu hak üzerinde sahibine münhasır yetkiler tanır. Bu anlamda patent ve markalarda fikri ürünü ilk olarak düşünen kişi patent ve marka tescil esaslarına uygun patent ve marka başvurusu yapması halinde fikri mülkiyet alanında malikin eşya üzerinde sahip olduğu hakların tamamını üzerinde toplar.

Patent ve Marka başvuruları ülkemizde Türk Patent Ve Marka Kurumuna yapılmaktadır. Bu anlamda kurumun sınavını kazanarak görev yapan Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri hak sahibi olmak isteyen kişi adına kuruma başvuruda bulunarak tescil sürecini başlatır.

Önemle belirtmek gerekir ki; logo veya buluş sahibi kişinin patent ve marka tesciline konu edilen fikri ürününün tescil başvurusunu yapmaktan kaçındığı durumlarda bu ihmal, kötüniyetli kişilerce kullanılmakta, logo veya buluşun bilinirliğinin bu yolla genişlemesi hallerinde tescile aykırı durumlar meydana gelmektedir.

Dünya genelinde kurumların büyüklüğü marka değerleriyle ölçülmektedir. Patent ve Marka işletmenin büyüme iddiası anlamında tutarlılık göstergesi olduğu gibi, firmaların güvenirliliği noktasında tüketici nezdinde azımsanmayacak ölçüde büyük bir öneme haizdir.

Kimya Patent Ofisi olarak Patent ve Marka alanında önemli faaliyetler sürdürmekteyiz. Bu anlamda isim, logo ve buluşlarınızın tescilinizin önemini belirtmekle birlikte daha ayrıntılı bilgi almak için sizlerle iletişim kurmaktan mutluluk duyarız. Bizlere moc.a1718923923ymiki1718923923la@ta1718923923kuva1718923923 adresinden veya 0342 322 33 37 numaralı telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

Ekran Resmi 2019-07-05 22.43.33