5

HİZMET TESPİTİ – SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ TESPİTİ DAVALARI

Genel Bilgiler

Hizmet Tespiti Davası, sigortaya bildirim yapılmaksızın çalıştırılan ve sigorta primi yatırılmaksızın çalıştırılan işçilerin bu durumu öğrendikleri anda sigortasız geçirdikleri çalışma sürelerini sigortalı hale getirmek için açılan bir davadır.
Sigortalılık Başlangıç Tarihi Tespiti Davasında ise işçi, sigortaya bildirim yapıldığı tarihten daha önceki bir tarihte işe başlamış olup bu durumun tespiti için açılan bir davadır.
Davaların yasal dayanağı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSSK) madde 86’dır;
‘Aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır.

1
Sigortalının çalıştığı bir veya birden fazla işte, bu Kanunda yazılı şartları yerine getirmiş olmasına rağmen, kendisi için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin işveren tarafından verilmediği veya verilen aylık prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kazançların veya prim ödeme gün sayılarının eksik gösterildiği Kurumca tespit edilirse, hastalık ve analık sigortalarından gerekli ödemeler yapılır.’


Dava Açma Hakkı Bulunanlar Kimlerdir?

Hizmet tespiti davasında davacı taraf, hizmetin tespitini isteyen işçi yahut bu kişinin vefatı halinde gelir ve aylık bağlanılmasına yada alacaklara hak kazanan eşi, çocukları anne veya babası gibi kişiler olabilir.

Hizmet Tespiti Davasının Açılabilmesi İçin Gereken Şartlar Nelerdir?
Davaya konu tespiti istenen hizmetin, işverene ait işyerinde görülmüş olması gerekir.
İşyerinin niteliği 5510 sayılı kanun kapsamında sayılan (md.4) işyerlerinden olmalıdır.
Tespit davasının konusu analık, hastalık gibi kısa süreli sigortalar değil; uzun vadeli sigortalılık durumlarına ilişkin açılması gerekir.
İşçi tarafından görülen hizmetin sigortaya bildirim yapılmaksızın görülmesi ve kurumda işveren adına herhangi bir kaydın bulunmaması gerekir.
Görülen hizmetin üzerinden 5 yıl geçmeksizin tespit davası açılmalıdır.

Davada Hak Düşürücü Süre Var Mıdır?5

Görülen hizmetin üzerinden 5 yıl geçmeksizin tespit davası açılmalıdır. 5 yıllık süre hak düşürücü bir süredir. Bu süre geçtikten sonra işçi, tespit davasına konu haklarını talep edemez.

Ölüme bağlı hak kazanan hak sahipleri için 5 yıllık hak düşürücü süre işçinin vefatından sonra başlar.

İşverenlerin gerek prim, gerekse vergi ödememek için çalıştırdığı kişileri Kuruma bildirmedikleri, eksik çalışma bildirdikleri, pime esas kazancın eksik bildirildiği vb. durumlarda dava açılarak hakların kazanılması mümkündür. Bu tür önemli davaların, hataya mahal vermemek adına, Uzman bir avukatla yürütülmesinde fayda vardır. Kimya Hukuk olarak ‘Hizmet Tespiti’ ve ‘Sigortalılık Başlangıç Tarihi Tespiti’ne ilişkin başarı ile sonuçlanmış çok sayıda davamız bulunmakla birlikte halihazırda devam eden davalarımız mevcuttur.
Daha ayrıntılı bilgi için Kimya Hukuk Avukatları Av. Ali Kimya ve Av. Selin Kimya ile bağlantı kurmanızı tavsiye etmekteyiz.
İletişim:0342-3223337
*Bu makale Av. Selin Kimya tarafından yazılmış olup, yazılı rıza alınmaksızın farklı bir platformda yayınlanması telif hakkı ihlali oluşturacaktır.