TRADE LOGO

MARKA ARAŞTIRMASI YAPANLAR İÇİN MARKA OLACAK İŞARETLER

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

 

 

 

KİMLER MARKA TESCİL BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

 

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,
 3. c) Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler,

ç) Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet                            hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler marka tescil başvurusunda                                   bulunabilir ve ilgili kanunun sağladığı korumadan yararlanabilir.

 

 

 

 

MARKA TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

 

Marka başvurusu;

 1. a) Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formunu,
 2. b) Marka örneğini,
 3. c) Başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesini(NİS Sınıflndırmasına göre),

ç) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi,

 1. d) Başvuru, ortak marka veya garanti markası için yapılmışsa 32 nci madde kapsamında    düzenlenmiş teknik şartnameyi,
 2. e) Rüçhan hakkı talebi varsa rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi,
 3. f) Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmışsa bunların Latin alfabesindeki karşılığını kapsar.

 

 

 

MARKA BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

 

Ülkemizde marka tescili konusunda yetkili kurum Türk Patent ve Marka Kurumu’dur.

Marka tescili için gerekli evraklar ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu’na müracaat edilmelidir.

 

 

 

 

MARKA KESİNLEŞME TARİHİ NEDİR?

 

Başvurusu yapılan markaya ilişkin evrakların Kuruma sunulmasından sonra Kurum ilgili evrakları şekli yönden inceler. Şekli yönden eksiklik bulunmadığına karar verilmesi halinde başvuru, başvurunun alındığı saat ve dakika itibariyle kesinleşir. Şekli eksiklik tespit edilmesi halinde Kurum, ilgili tarafa eksikliği gidermesi için 2 (iki) ay süre verir.

 

 

 

 

MARKA TESCİLİ BAŞVURU TARİHİNDEN İTİBAREN NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?

MARKA TESCİL BELGESİ NE ZAMAN GELİR?

 

Marka tescil süresi 5 aşamalıdır.

 

 1. Başvuru Aşaması

Marka tescili için gerekli evraklar ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu’na müracaat edilmelidir.

 

 1. Şekli Yönden İnceleme

Başvurusu yapılan markaya ilişkin evrakların Kuruma sunulmasından sonra Kurum ilgili evrakları şekli yönden inceler.

 

 1. Hukuki Yönden Değerlendirme

Başvuru,  Kurum tarafından mutlak net nedenleri yönünden değerlendirilir.

 

 1. Yayın Süreci

Şekli ve hukuki yönden incelenen ve herhangi bir engel teşkil etmeyen markanın yayımlanmasına karar verilir. Yayın süresi 556 sayılı KHK ve buna bağlı yönetmelikte belirlendiği üzere 3 aydır. Bu üç aylık yayın süresi içerisinde önceki marka sahipleri veya başvuru sahipleri daha önceden tescilli marka haklarına dayanarak marka başvurusuna yayın süresi içerisinde itiraz edebilirler.

 

 1. Tescil

Markanın bültende yayımlanmasından itibaren 3 ay içinde herhangi bir itiraz yapılmaması halinde marka tescil edilir.

 

Marka başvurusunun şekli ve hukuki yönden bir eksiklik/engel teşkil etmemesi halinde yapılacak olan başvuru 4 ile 6 ay arasında sonuçlanır.

 

Yayımlanmasına karar verilen markaya itiraz edilmesi ve şekli anlamda eksiklik içermesi halinde bu süre başvuru tarihinden itibaren 8 ile 11 ay arasında sonuçlanır.

 

Marka başvurusu kişi veya vekil aracılığıyla yapılabilir. Marka tescil aşamalarında evrakların eksiksiz iletilmesi, Kurum tarafından verilen kesin sürelerin kaçırılmaması ve iş takibi büyük önem arzetmektedir. Bu nedenle marka başvuru ve tescil sürecinde bir marka vekilinden destek almakta fayda vardır.

Kimya Patent olarak 10 yılı aşkın süredir başvurusunu yaptığımız çok sayıda marka-patent-coğrafi işaret başvurularımız bulunmaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve danışmanlık talepleriniz için 0342 322 33 37 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

 

*Yazıyla ilgili paylaşımlarınızda www.kimya.av.tr sitesine atıfta bulunulması gerekmektedir.

 

Bu makaleyi oylayın

0 cevaplar

Cevapla

Tartışmaya katılmak ister misiniz?
Katkıda bulunmak için çekinmeyin!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir